Obchodní podmínky

Prodávajícím je Přemysl Loudín, se sídlem 17. listopadu 1452, identifikační číslo: 137 34 571.

Platební podmínky
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Nebude-li požadované zboží na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit dle dohodnutých podmínek. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění. Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží . Zboží zůstává majetkem firmy Spoilercentrum až do úplného zaplacení fakturované částky včetně případných úroků z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení. Převzetím zboží odběratel potvrzuje, že souhlasí s uvedenými ustanoveními.

Dodací podmínky
Prodávající dodá kupujícímu zboží během dohodnuté lhůty .Při přebírání zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména a podpisem. Rozvoz zboží pro nás ve většině případů zajišťuje kurýrní služba GLS - gls-czech.com.
Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení. Při převzetí zásilky zboží doporučujeme zkontrolovat kompletnost zásilky nebo její případné mechanické poškození. Pokud bude zboží poškozené přepravou, je nutné sepsat škodový protokol s kurýrem přepravní služby. Pokud bude zásilka nekompletní nebo obsahuje jiné, než objednané zboží, kontaktujte nás.

Ochrana osobních údajů
Veškerá Vaše osobní data, která nám poskytnete v rámci objednání zboží na našich internetových stránkách spoilertuning.cz nebudou poskytnuta třetím osobám ani nebudou zneužita pro marketingové účely, které nesouvisí s naší činností. Vyjímkou jsou přepravní společnosti, kde je poskytnutí těchto údajů nezbytné pro doručení zboží klientovi. Změna, blokování či likvidace údajů je možné po na základě písemné či telefonické žádosti zákazníka. Veškeré informace poskytnuté od návštěvníků našich stránek jsou uchovávány v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů.

Dodací lhůty
Pokud je zboží skladem, doručení je do 48 hodin od přijeté objednávky. V ostatních případech zboží doručujeme do jednoho týdne až 10 dní. Pokud by měla být dodací doba delší, budeme Vás informovat.


Vlastnická práva ke zboží a odpovědnost za vady
Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy řádné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků.
Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splnění všech nároků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky a má právo na jeho navrácení.
V případě, že je kupující ve zpoždění s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, nesmí kupující s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.).

Záruční podmínky
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku 24 měsíců na dodané zboží. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací.

Informace o zboží
všechny díly určené k vnějšímu stylingu vozu (laminátové / plastové nárazníky, křídla, stříšky, spoilery, mračítka, prahy atd.) je NUTNÉ před lakováním nejdříve dopasovat na voze.
pokud u výrobků není uvedeno s atestem/TUV/homologace jsou tyto výrobky bez atestu

Reklamace
Reklamaci na zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího jakýmkoliv způsobem - písemně, telefonicky, emailem, faxem, osobní návštěvou. Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace. Místem řešení reklamace je sídlo prodávajícího. V případě, že kupující bude požadovat řešení reklamace formou opravy, má prodávající právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce. V případě zjištění rozporu s kupní smlouvou, informujte nás o této skutečnosti co nejdříve - kontakt


Odstoupení od smlouvy do 14dnů
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Před nákupem pečlivě zkontrolujte, zda výrobek pasuje, zkontrolujte dle obrázku, je-li dostupný, zkontrolujte popisek zboží, zda se modely přesně shodují, pokud si nejste 100% jisti že je zboží správné, kontaktujte nás. Přes veškeré naše snahy se mohou vyskytnout v popisech/zařazení zboží chyby. Prosím, pokud takovouto chybu najdete, kontaktujte nás. Ne všechny výrobky je nutné popisovat - obrázek a název řekne vše. Výrobky nemusejí být vždy zařazeny přesně dle modelu. Důležité je kontrolovat název výrobku, případně popisek.

Závěrečná ustanovení a ostatní ujednání
Provozovatel si vyhrazuje užít poskytnutý email při realizaci objednávky k zasílání obchodních sdělení z obchodu spoiler-tuning.cz, zasílání těchto zpráv máte možnost odmítnout a zrušit a to zasláním písemné žádosti provozovateli.
Fakturované zboží lze v případě nutnosti bezplatně vyměnit za jiný titul v téže hodnotě.
Prodávající není povinnen zboží dodat za nápadně nevýhodných podmínek (chybná cena, aj.), o takovéto situaci bude zákazník informován. Obrázky produktů jsou ilustrační.
Tyto všeobecné, platební, dodací a záruční podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Objednávkou budete zařazeni do příležitostného newsletteru. Na žádost (kliknutí na odkaz) budete odstraněni. Novou objednávkou projevíte však opětovný souhlas a je nutno se znovu odhlásit.

Poštovné a balné
Poštovné a balné není jednotné. Odvíjí se od ceny České pošty, ceníku přepravní služby GLS, či jiného dopravce.Vše je závislé na velikosti, hmotnosti a dalších atributů dané zásilky. Pro objemné zásilky (většinou nárazníky) využíváme služeb České pošty. Cena za přepravu je 140 Kč včetně doběrečného a DPH. Nárazníky, spoilery a jiné objemné produkty je nutné balit do pevných kartonových krabic. Jedině tak můžeme téměř s jistotou předejít mechanickému poškození během přepravy. Kartonová krabice je účtována Kč 120 s DPH. (celková cena poštovného + balného za nárazník je 270,-) Orientační ceník pro ostatní zboží zde.

Doručení na Slovensko
Zasíláme běžně i na Slovensko. Cena přepravného se opět odvíjí od ceníku České pošty - doručení do cca 4-5 pracovních dní nebo přepravní služby GLS - doručení do 3 pracovních dní viz. tabulka níže. (Ceny jsou orientační a od skutečných se mohou nepatrně lišit - například příplatek za neskladný, nadrozměrný, křehký balík.) Platba je na dobírku, v SKK. Přepočítává se dle aktuálního kurzu. Nárazníky, spoilery a jiné objemné produkty je nutné balit do pevných kartonových krabic. Jedině tak můžeme téměř s jistotou předejít mechanickému poškození během přepravy. Doručení na SR stojí 290,- Kč
Ceník přepravného Slovensko (xls, 16 kB)


Spoilery, prahy, nárazníky - montáž / atesty
Návod k montáži laminátových dílů:

 • výrobek usaďte nanečisto na své místo a označte si jeho správnou polohu
 • zkontrolujte, zda výrobek přesně pasuje na Váš vůz – musí být provedeny před lakováním - na již nalakované díly se nevztahuje reklamace !!
 • v některých případech je nutné zboží nejdříve dopasovat na vozidle
 • lepené plochy musí být odmaštěné a zdrsněné jemným smirkovým papírem. (při lepení na sklo doporučujeme lepené plochy natřít primerem)
 • naneste vrstvu lepidla, cca 5mm silnou, lepidlo nenanášejte až do krajů výrobku
 • díl s lepidlem usaďte na předem označené místo a přitlačte
 • přebytečné vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzínem
 • konečnou polohu dílu zafixujte lepící páskou
 • doba schnutí PUR lepidla je 6hodin při nejméně 18°C – během schnutí lepidla nesmí být díl vystaven přímému slunečnímu svitu
 • nasledujících 48h nepoužívejte myčku
 • Montáž je u některých výrobků jednoduchá, u některých naopak složitá. Pokud se na to z jakéhokoliv důvodu necítíte, doporučujeme svěřit montáž odbornému servisu. Na reklamace spojené s neodbornou montáží nemůže být brán zřetel.  Pokud u výrobku není výslovně uvedeno, tyto díly jsou bez atestu 8SD / TUV a nejsou tedy schváleny pro silniční provoz v ČR. Prodejce tudíž neakceptuje žádné reklamace spojené s touto skutečností.

  Košík je prázdný.
  Oblíbené zboží